Komunikaty urzędowe

10 maja 2019
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - zawiadamia, że na wniosek PKP Energetyka S.A., zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie kolejowym, zamkniętym dla przedsięwzięcia pn.: „Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: odbiory PKP PLK S.A. linia nr 14, stacja Zduńska Wola – ST2”, przewidzianej do realizacji, na działce nr ewid. 88/27, obręb 2 Miasto Zduńska Wola, powiat zduńskowolski, woj. łódzkie.
Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane