Komunikaty urzędowe

12 lutego 2019
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Miasta Uniejów, z siedzibą w Uniejowie, ul. Błogosławionego Bogumiła 13, złożony 21.12.2018 r., uzupełniony i skorygowany 4.02.2019 r., wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 72 typu rondo na odcinku od km 51+604 do km 52+066 z drogą gminną nr 111152E”.
Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane