Komunikaty urzędowe

23 stycznia 2019
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego, zawiadamia, że na wniosek PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym, dla przedsięwzięcia pn.: Budowa linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN) 15 kV na odcinku PT Żurawia – PT Rylsk, polegającego na budowie stacji transformatorowych słupowych (STS), budowie linii kablowej SN – 15 kV (sieć) i budowie linii napowietrznej SN – 15 kV (sieć), przewidzianego do realizacji w województwie łódzkim, powiecie rawskim wzdłuż linii kolejowej Nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie od km 42,2 do km 51,4, na działkach o nr ewid.: 114/2, 111/4, 110/2, 109/4, 109/7, 108/2, 98/2, 54/2, 53/2, 97/2, 52/2, 51/2, 50/2, 49/2, 46/2, 112, 24/2, 22, 237/2, 19/4, 19/6, 19/8, 141/2, 140/2, 139/2, 138/2, obr. Zuski, gmina Cielądz; na działkach o nr ewid. 291/2, 290/2, 289/15, 289/4, 289/12, 289/7, 288/2, 282/2, 282/6, 279/2, 270/2, 270/4, 269/2, 269/4, 267/2, 260/13, 260/9, 260/15, 260/6, 259/4, 259/2, 101/2, 22/2, 41/2, 43, 42/2, obr. Rylsk, gmina Regnów; na działkach 467/2, 463/5, 463/7, obr. Rylsk Duży, gmina Regnów; na działkach 306/12, 306/11, 306/10, 306/9, 306/7, 306/6, 306/5, 306/4, 306/3, 306/2, 306/1, obr. Annosław, gmina Regnów.
Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane