Komunikaty urzędowe

Miesiąc:
12 listopada 2019
Wojewoda Łódzki zawiadamia, że zostało wniesione odwołanie do Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju od decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 8/2019 z 14 października 2019 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pod nazwą: „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” – polegającej na budowie odcinka linii kolejowej nr 550 i 551 Łódzkiego Węzła Kolejowego z przystankiem osobowym Łódź Polesie przy ul. Ogrodowej w Łodzi, woj. łódzkie.
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane