Ogłoszenie o konkursie

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego 2011

Wojewoda Łódzki oraz Marszałek Województwa Łódzkiego po raz drugi wspólnie organizują Konkurs „Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego 2011” .

Konkurs organizowany jest od 2004 roku. Od roku 2010 jej fundatorami są jednocześnie Wojewoda Łódzki i Marszałek Województwa Łódzkiego. Porozumienie to dodatkowo podniosło jej i tak już wysoką rangę. Nagroda ma charakter honorowy, a konkurs cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i wysokim prestiżem wśród przedsiębiorców regionu łódzkiego.

NGWŁ sprzyja promocji laureatów, daje im możliwość prezentacji działań oraz popularyzuje wypracowane w regionie łódzkim drogi osiągania sukcesów gospodarczych na rynku polskim i rynkach zagranicznych. Stanowi wyróżnienie i podziękowanie dla przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych i wynalazców, osiągających najlepsze efekty ekonomiczne oraz cieszących się uznaniem w województwie, kraju i za granicą. Premiowane są podmioty budujące pozytywny wizerunek regionu. Istotnym kryterium jest, aby wnosiły one znaczący i trwały wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarczy województwa.

Nagroda Gospodarcza 2011 - VIII edycja

Termin nadsyłania zgłoszeń: 29 kwietnia 2011 r. (piątek)
Uroczysta Gala/ogłoszenie wyników: 21 czerwca 2011 r.

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego coraz bliżej

Laureaci Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego 2011 wyłonieni

Materiały do pobrania:

 1. Regulamin NG WŁ 2011 Regulamin NG WŁ 2011 (220.24 KB)
 2. Kapituła – Regulamin NG WŁ 2011 Kapituła – Regulamin NG WŁ 2011 (181.48 KB)
 3. Mikroprzedsiębiorstwo – wniosek 2011 Mikroprzedsiębiorstwo – wniosek 2011 (140 KB)
 4. Małe przedsiębiorstwo – wniosek 2011 Małe przedsiębiorstwo – wniosek 2011 (129.5 KB)
 5. Średnie Przedsiębiorstwo – wniosek 2011 Średnie Przedsiębiorstwo – wniosek 2011 (127 KB)
 6. Duże Przedsiębiorstwo – wniosek 2011 Duże Przedsiębiorstwo – wniosek 2011 (131 KB)
 7. Gospodarstwo Rolne – wniosek 2011 Gospodarstwo Rolne – wniosek 2011 (117.5 KB)
 8. Zarządzenie Wojewody Łódzkiego nr 20/2011 Zarządzenie Wojewody Łódzkiego nr 20/2011 (140.68 KB)


Sekretariat Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego 2011:
Łódzki Urząd Wojewódzki, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
tel.: (+48) 42 664-10-94, 42 664-13-10
fax: (+48) 42 664-11-37, 42 664-15-00, 42 664-10-88
a także na stronach internetowych:
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - www.lodzkie.eu.

 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane