Informacja prasowa

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego 2010

Przyznawana przez 6 kolejnych lat Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego miała dużą rangę i cieszyła się wysokim prestiżem wśród przedsiębiorców naszego regionu. Począwszy od tego roku, jej kontynuacją jest - ustanowiona przez Wojewodę Łódzkiego i Marszałka Województwa Łódzkiego - Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego, która - jak jej poprzedniczka - stanowi podziękowanie i wyróżnienie dla przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych i wynalazców, wnoszących znaczący wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarki województwa łódzkiego oraz budujących pozytywny wizerunek regionu w kraju i za granicą.

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego, sprzyjająca promocji laureatów, prezentacji i upowszechnianiu ich działań oraz dróg prowadzących do osiągania sukcesów gospodarczych na rynku polskim i rynkach zagranicznych, ma charakter honorowy - nie są z nią związane gratyfikacje finansowe.

W roku 2010 Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego zostanie przyznana na początku lata w następujących kategoriach:

 • ”Duże Przedsiębiorstwo”,
 • „Średnie Przedsiębiorstwo”,
 • „Małe Przedsiębiorstwo”,
 • „Mikroprzedsiębiorstwo”,
 • „Gospodarstwo Rolne”,
 • „Wynalazek w dziedzinie produktu lub technologii”.

Kandydatów do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego 2010 mogą zgłaszać między innymi samorządy terytorialne i gospodarcze, uczelnie, fundacje, ośrodki doradztwa rolniczego, a także stowarzyszenia oraz redakcje prasy, radia i telewizji. Zgłoszenia aspirujących do nagrody przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych i wynalazców (po uzyskaniu zgody ich właścicieli) przyjmowane będą do 24 maja br. Laureaci Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego nie mogą uczestniczyć w następnych trzech kolejnych edycjach konkursu w danej kategorii.

Wzory wniosków o nagrody w poszczególnych kategoriach dostępne są w sekretariacie Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego 2010:
Łódzki Urząd Wojewódzki, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
(tel. (42) 664-10-94, faks (42) 664-11-37, (42) 664-15-00, (42) 664-10-88),

a także na stronach internetowych:
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - www.lodzkie.eu
i Urzędu Marszałkowskiego – www.lodzkie.pl
(banery „Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego 2010”).

Tam też zamieszczone są bardziej szczegółowe informacje o współzawodnictwie, między innymi Regulamin Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego 2010 oraz Regulamin Pracy Kapituły (także jej skład) i formularze wniosków o nagrody w poszczególnych kategoriach.

 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane