Członkowie Kapituły NGWŁ

Członkowie Kapituły Nagrody Gospodarczej Wojewody Łódzkiego:

 1. Sławomir Lachowski - Wiceprezes BRE Bank S.A.,
 2. Sylwester Szymalak - Prezes Klubu 500 - Łódź
 3. Krzysztof Borkowski - Kanclerz Loży Łódzkiej BCC
 4. Krystyna Tarkowska - Wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach
 5. Piotr Daranowski - Prorektor Uniwersytetu Łódzkiego
 6. Jerzy Różański - Prodziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
 7. Stanisław Mitura - Prorektor Politechniki Łódzkiej
 8. Jarosław Zduniewski - Prorektor Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
 9. Adam Fronczak - Kanclerz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 10. Agnieszka Sardecka - Prezes POLSKAPRESSE Sp. z o.o. Oddział Prasa Łódzka
 11. Marek Pietrak - Dyrektor TVP Oddział w Łodzi
 12. Paweł Jędras - Redaktor Naczelny Łódzkiej Redakcji „Gazety Wyborczej”
 13. Janusz Siemieniecki - Dyrektor Wydziału Skarbu Państwa i Przekształceń Własnościowych Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
 14. Ryszard Podladowski - Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane