Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

 

 

Komunikat Wojewody Łódzkiego z dnia 29 sierpnia 2011 r.
 

Uprzejmie informuję, że w dniu 25 sierpnia 2011 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził Aneks nr 6 do Listy wniosków gminnych i Aneks nr 4 do Listy wniosków powiatowych zakwalifikowanych do dofinansowania w 2011 roku z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn.,, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

Zatwierdzone listy wniosków z województwa łódzkiego obejmują łącznie 65 wniosków, w tym: 45 wniosków dla dróg gminnych o łącznej wartości proponowanej dotacji 32 mln zł oraz 20 wniosków dla dróg powiatowych o łącznej wartości proponowanej dotacji 32 mln zł.

Przedmiotowe aneksy zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji http://bip.mswia.gov.pl/.

 

***

 

Komunikat Wojewody Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2011 r.
 

Uprzejmie informuję, że w dniu 27 lipca 2011 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził Aneks nr 5 do Listy wniosków gminnych zakwalifikowanych do dofinansowania w 2011 roku z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".

Zatwierdzona lista wniosków z województwa łódzkiego obejmuje 43 wnioski dla dróg gminnych o łącznej wartości proponowanej dotacji 31 945 741 zł.

Przedmiotowy aneks został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji http://bip.mswia.gov.pl/.

 

***

 

Komunikat Wojewody Łódzkiego z dnia 17 czerwca 2011 r.
 

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Spraw Wewnętrzny i Administracji zaprasza jednostki samorządu terytorialnego oraz partnerów społecznych i gospodarczych do uczestnictwa w procesie konsultacji projektu programu wieloletniego pn. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Zaproszone podmioty mogą przesyłać opinie o projekcie, w terminie do dnia 20 lipca 2011 r. na adres poczty elektronicznej: drogi.konsultacje@mswia.gov.pl.

Przedmiotowe dokumenty zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/wolnytekst/9171/.

 

***

 

Komunikat Wojewody Łódzkiego z dnia 14 czerwca 2011 r.
 

Uprzejmie informuję, że w dniu 9 czerwca 2011 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził Aneks nr 3 do Listy wniosków gminnych i powiatowych zakwalifikowanych do dofinansowania w 2011 roku z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".

Zatwierdzona lista wniosków z województwa łódzkiego obejmuje 19 wniosków dla dróg powiatowych o łącznej wartości proponowanej dotacji 32 000 000 zł i 40 wniosków dla dróg gminnych o łącznej wartości proponowanej dotacji 30 917 263 zł.

Przedmiotowy aneks został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: bip.mswia.gov.pl.

 

***

 

Komunikat Wojewody Łódzkiego z dnia 30 maja 2011 r.
 

Uprzejmie informuję, że w dniu 24 maja 2011 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził Aneks nr 2 do Listy wniosków gminnych i powiatowych zakwalifikowanych do dofinansowania w 2011 roku z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".

Zatwierdzona lista wniosków z województwa łódzkiego obejmuje 19 wniosków dla dróg powiatowych o łącznej wartości proponowanej dotacji 32 000 000 zł i 38 wniosków dla dróg gminnych o łącznej wartości proponowanej dotacji 31 317 648 zł.

Przedmiotowa aneks jest opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: bip.mswia.gov.pl.

 

***

 

Komunikat Wojewody Łódzkiego z dnia 6 grudnia 2010 r.
 

Uprzejmie informuję, że w dniu 26 listopada 2010 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2011 r. z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".

Zatwierdzona lista wniosków z województwa łódzkiego obejmuje 17 wniosków dla dróg powiatowych o łącznej wartości proponowanej dotacji 32 000 000 zł i 30 wniosków dla dróg gminnych o łącznej wartości proponowanej dotacji 32 000 000 zł.

Przedmiotowa lista jest opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji bip.mswia.gov.pl.

 

***

 

Komunikat Wojewody Łódzkiego z dnia 10 listopada 2010 r.
 

W dniu 9 listopada 2010 r. zakończyła prace Komisja do spraw oceny wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych – nabór wniosków na 2011 r., w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, powołana Zarządzeniem Wojewody Łódzkiego Nr 200/2009 z dnia 7 sierpnia 2009 r.

Przedmiotem prac Komisji było rozparzenie zastrzeżeń do oceny formalnej i merytorycznej wniosków, do których beneficjenci złożyli zastrzeżenia do dnia 5 listopada 2010 r. do godz. 16:00 (decydowała data wpływu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego).

W terminie zarejestrowano łącznie 23 zastrzeżenia, w tym:

 • zastrzeżenia do oceny formalnej łącznie 11, w tym:
 1. zastrzeżenia złożone przez powiaty – 4
 2. zastrzeżenia złożone przez gminy – 7
 • zastrzeżenia do oceny merytorycznej łącznie 12, w tym:
 1. zastrzeżenia złożone przez powiaty – 3
 2. zastrzeżenia złożone przez gminy – 9

W zakresie złożonych zastrzeżeń dotyczących oceny formalnej Komisja negatywnie rozpatrzyła:

 • łącznie 8 odwołań, w tym:
 1. złożone przez wnioski powiatowe - 1
 2. złożone przez wnioski gminne – 7
 • uwzględniła 3 odwołania i dopuściła do oceny merytorycznej, w tym:
 1. wnioski powiatowe - 3
 2. wnioski gminne – 0

W zakresie złożonych zastrzeżeń dotyczących oceny merytorycznej Komisja poddała ponownej ocenie 12 wniosków.

W przypadku dwóch projektów Komisja postanowiła uwzględnić oświadczenia wnioskodawców dotyczące powodzi i doliczyć po 10 punktów do średniej punktowej oceny wniosków.

W przypadku 10 wniosków Komisja podtrzymała wcześniejszą decyzję w zakresie przyznanej punktacji.

Komisja po rozpatrzeniu wniesionych przez wnioskodawców zastrzeżeń stworzyła ostateczne listy rankingowe wniosków złożonych przez powiaty i gminy, które zostały zatwierdzone przez Wojewodę Łódzkiego.

W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zostały opublikowane:

 • Ostateczne listy rankingowe wniosków gminnych
 • Ostateczne listy rankingowe wniosków powiatowych
 • Ostateczne listy wniosków gminnych, które otrzymały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną a nie znalazły się na ostatecznej liście rankingowej z powodu wyczerpania puli środków finansowych
 • Ostateczne listy wniosków powiatowych, które otrzymały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną a nie znalazły się na ostatecznej liście rankingowej z powodu wyczerpania puli środków finansowych
 • Ostateczna lista wniosków gminnych odrzuconych po ocenie formalnej
 • Ostateczna lista wniosków powiatowych odrzuconych po ocenie formalnej


Lista zakwalifikowanych wniosków zostanie przedłożona Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji i po zatwierdzeniu, opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Pliki do pobrania:

 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane