Konsulaty honorowe w województwie łódzkim

Konsulat Honorowy Republiki Łotewskiej w Łodzi
 ul. Kościuszki 35, 90-418 Łódź
 tel.: (+48) 42 633-97-68, 630-59-54
Konsulat Honorowy Republiki Malty w Łodzi
 ul. Bohaterów Monte Cassino 4, 94-236 Łódź
 tel.: (+48) 42 611 1025
Konsulat Honorowy Republiki Mołdawii w Łodzi
 ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź
 tel.: (+48) 42 208-92-08
Konsulat Honorowy Ukrainy w Łodzi
 ul. Piotrkowska 77, 90-423 Łódź
 tel.: (+48) 601 155 330
Konsulat Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburga w Łodzi
 ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane