Samorząd Gminny

Gmina Pęczniew - Urząd Gminy Pęczniew
 ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew
 tel.: (+48) 43 678-15-12, 678-15-19
Gmina Piątek - Urząd Gminy w Piątku
 ul. Rynek 16, 99-120 Piątek
 tel.: (+48) 24 722-19-09
Gmina Poświętne - Urząd Gminy w Poświętnem
 ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne
 tel.: (+48) 46 756-40-34
Gmina Przedbórz - Urząd Miejski w Przedborzu
 ul. Mostowa 29, 97-570 Przedbórz
 tel.: (+48) 46 781-22-61, 781-22-65
Gmina Radomsko - Urząd Gminy Radomsko
 ul. Piłsudskiego 34, 97-500 Radomsko
 tel.: (+48) 46 683-27-07
Gmina Rawa Mazowiecka - Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej
 ul. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka
 tel.: (+48) 46 814-42-41
Gmina Regnów - Urząd Gminy w Regnowie
 96-232 Regnów
 tel.: (+48) 46 813-16-23, 813-16-25
Gmina Ręczno - Urząd Gminy Ręczno
 ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno
 tel.: (+48) 44 781-32-69
Gmina Rogów - Urząd Gminy w Rogowie
 ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów
 tel.: (+48) 46 874-80-70, 874-80-12
Gmina Rokiciny - Urząd Gminy w Rokicinach
 ul. Tomaszowska 9, 97-221 Rokiciny
 tel.: (+48) 46 719-50-10, 719-50-12
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane