Samorząd Gminny

Gmina Goszczanów - Urząd Gminy w Goszczanowie
 ul. Kaliska 19, 98-215 Goszczanów
 tel.: (+48) 43 829-70-51
Gmina Góra Św. Małgorzaty - Urząd Gminy w Górze Św. Małgorzaty
 Góra Św.Małgorzaty 44, 99-122 Góra Św. Małgorzaty
 tel.: (+48) 24 389-24-00, 389-24-01
Gmina Grabica - Urząd Gminy w Grabicy
 97-306 Grabica
 tel.: (+48) 44 616-11-25, 44 616-11-88
Gmina Grabów - Urząd Gminy w Grabowie
 ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów
 tel.: (+48) 63 273-41-21
Gmina Inowłódz - Urząd Gminy w Inowłodzu
 ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz
 tel.: (+48) 46 710-11-53, 710-12-34, 710-12-33
Gmina Jeżów - Urząd Gminy w Jeżowie
 ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów
 tel.: (+48) 46 875-53-71
Gmina Kiełczygłów - Urząd Gminy w Kiełczygłowie
 98-358 Kiełczygłów
 tel.: (+48) 43 842-50-22, 842-50-78
Gmina Kiernozia - Urząd Gminy w Kiernozi
 ul. Sobocka 1a, 99-412 Kiernozia
 tel.: (+48) 24 277-90-98, 277-90-80
Gmina Kleszczów - Urząd Gminy w Kleszczowie
 ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów
 tel.: (+48) 46 731-31-20, 731-31-30
Gmina Klonowa - Urząd Gminy w Klonowej
 ul. ks. J. Dalaka 2, 98-273 Klonowa
 tel.: (+48) 43 820-84-93
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane