Samorząd Gminny

Gmina Bolimów - Urząd Gminy w Bolimowie
 ul. Łowicka 9, 99-417 Bolimów
 tel.: (+48) 46 838-03-05, 838-03-86
Gmina Brąszewice - Urząd Gminy w Brąszewicach
 Brąszewice 171, 98-277 Brąszewice
 tel.: (+48) 43 821-17-78, 821-17-76
Gmina Brójce - Urząd Gminy w Brójcach
 Brójce 39, 95-006 Brójce
 tel.: (+48) 42 214-03-98
Gmina Brzeziny - Urząd Gminy w Brzezinach
 ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny
 tel.: (+48) 46 874-36-99
Gmina Brzeźnio - Urząd Gminy w Brzeźniu
 ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio
 tel.: (+48) 43 820-30-26
Gmina Buczek - Urząd Gminy w Buczku
 ul. Główna 20, 98-113 Buczek
 tel.: (+48) 43 677-40-82
Gmina Budziszewice - Urząd Gminy w Budziszewicach
 ul. J. Ch. Paska 66, 97-212 Budziszewice
 tel.: (+48) 46 710-24-36
Gmina Burzenin - Urząd Gminy w Burzeninie
 ul. Sieradzka 1, 98-260 Burzenin
 tel.: (+48) 43 821-40-87
Gmina Chąśno - Urząd Gminy w Chąśnie
 99-413 Chąśno
 tel.: (+48) 46 838-14-25, 838-14-23
Gmina Cielądz - Urząd Gminy Cielądz
 96-214 Cielądz
 tel.: (+48) 46 815-24-29
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane