Opłata za złożenie wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego

Do wniosku dołączyć należy dowód uiszczenia opłaty w wysokości 200 zł.

Opłatę można uiścić bezpośrednio w kasie Urzędu lub przelewem na nr rachunku Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego w Łodzi:

nr 88 1010 1371 0097 0022 3100 0000

tytuł wpłaty: opłata za wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego

Wniosek niekompletny lub nienależycie opłacony jest zwracany bez rozpatrzenia podmiotowi składającemu wniosek.

  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane