Kontakt do sekretariatu Komisji

Siedzibą Wojewódzkiej Komisji Do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Łodzi jest Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi.

Sekretariat Wojewódzkiej Komisji mieści się w Łodzi przy ul. Tuwima 28, w pokoju nr 313.

Posiedzenia Wojewódzkiej Komisji odbywają się w Łodzi przy ul. Tuwima 28, w pokoju nr 312.

Adres do korespondencji

Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Łodzi
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

Sekretariat Komisji:

tel. (0-42) 664-13-46
e-mail: kozm@lodz.uw.gov.pl

Ważne:
Z uwagi na charakter prac Komisji i organizowane posiedzenia, wgląd w akta sprawy możliwy jest tylko po uprzednim umówieniu się telefonicznym (0-42) 664-13-46 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (kozm@lodz.uw.gov.pl), w sekretariacie Wojewódzkiej
Komisji. Zgłoszenia należy dokonać na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym wglądem w akta. Termin udostępnienia akt do wglądu musi być potwierdzony przez pracownika sekretariatu Komisji.

  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane