Informacje dotyczące wysokości odszkodowania

 • Osoba składająca wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego, wskazuje w nim oczekiwaną wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia.
 • W przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia kwota obejmująca wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia nie może być wyższa niż 100 tys. zł, zaś w przypadku śmierci maksymalna kwota nie może przekraczać 300 tys. zł.
 • Odszkodowanie lub zadośćuczynienie wypłacane jest przez ubezpieczyciela szpitala.
 • Jeżeli pacjent nie zgadza się na zaproponowaną przez ubezpieczyciela kwotę, może w ciągu 7 dni odmówić przyjęcia przedstawionej przez ubezpieczyciela propozycji.
 • Z uwagi na fakt, że nie ma możliwości odwoływania się od decyzji ubezpieczyciela o wysokości odszkodowania, ubieganie się o wyższe świadczenie wymaga wejścia na drogę sądową.
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane