Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych w 2020 r.

Uwarunkowania prawno-organizacyjne


Komunikaty dotyczące szacowania szkód
Do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych w 2020 r. spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, z wyjątkiem suszy, należy stosować „Procedurę postępowania związaną z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, umożliwiającą poszkodowanym korzystanie z pomocy łagodzącej skutki klęsk żywiołowych”, opracowaną w 2019 r., dostępną na stronie ŁUW w Łodzi w zakładce Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych w 2019 r.

W związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją związaną z epidemią COVID-19 Komisja przeprowadzając lustrację oraz szacując szkody powstałe w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych zobowiązana jest do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów, zaleceń i rekomendacji.

 

Wzory dokumentów wszczynających procedurę szacowania szkód /dla gmin i rolników/

 1. Powiadomienie ŁUW w Łodzi o zamiarze wszczęcia procedury związanej z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych Powiadomienie ŁUW w Łodzi o zamiarze wszczęcia procedury związanej z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych (41 KB)
 2. Wniosek o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym Wniosek o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym (40.5 KB)
 3. Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach (44 KB)
 4. Oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach Oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach (41 KB)


Wzory protokołów szkód gospodarstw z załącznikami

 1. Wzór protokołu szacowania szkód w gospodarstwie rolnym z danymi do stosowania w 2020 r. wraz z załącznikami oraz Wytyczne dla komisji szacujących szkody
 2. Protokół częściowy – uproszczony z oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym /przeznaczony wyłącznie dla potrzeb oszacowania szkód gospodarstw posiadających część gruntów na terenie gmin znajdujących się poza siedzibą gospodarstwa, tylko i wyłącznie na obszarze woj. łódzkiego/  Protokół częściowy – uproszczony z oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym /przeznaczony wyłącznie dla potrzeb oszacowania szkód gospodarstw posiadających część gruntów na terenie gmin znajdujących się poza siedzibą gospodarstwa, tylko i wyłącznie na obszarze woj. łódzkiego/  (39.5 KB)


Wzory zbiorczych protokołów szkód gminy

 1. Zbiorczy protokół z oszacowania szkód gospodarstw rolnych w środkach obrotowych – w uprawach rolnych i w zwierzętach gospodarskich, sporządzony po wystąpieniu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego wraz z załącznikami  Zbiorczy protokół z oszacowania szkód gospodarstw rolnych w środkach obrotowych – w uprawach rolnych i w zwierzętach gospodarskich, sporządzony po wystąpieniu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego wraz z załącznikami  (90.5 KB)
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane