Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Współpraca z Marszałkiem Województwa Łódzkiego w zakresie przekazywania dotacji
Dodatkowe informacje:
 1. Dopłaty do biletów ulgowych - ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1138, poz. 1421 i 1650);
 2. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z:
  - ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.)
  - ustawy z dnia 19 stycznia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 ze zm.)
 3. Dotacje na realizację zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego wynikających z ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2013 r., poz.1594 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu, sposobu i warunków finansowania lub współfinansowania zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich (Dz. U. Nr 104, poz. 605 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty:

Zgodnie z obowiązującymi ustawami, rozporządzeniami i zawartymi umowami.

Jednostka odpowiedzialna: Wydział Rolnictwa i Transportu

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-11-85
fax: (+48) 42 664-11-44
Miejsce składania wniosku:Kancelaria ŁUW w Łodzi
Telefon:

(+ 48) 42 664 13 59; 42 664 11 75

Osoba prowadząca sprawę:

Grażyna Robak

 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane