Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Przekazywanie do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców danych w zakresie wpisanych do rejestru Wojewody Łódzkiego ośrodków szkolenia, ODTJ oraz wydanych świadectw kwalifikacji zawodowej
Dodatkowe informacje:

Dotyczy obowiązku przekazywania danych w zakresie: ośrodków szkolenia, ODTJ oraz wydanych świadectw kwalifikacji zawodowej na podstawie ustawy

Termin załatwienia sprawy:
  • 14 dni w przypadku zgłaszania ośrodków szkolenia i ODTJ
  • 21 dni w przypadku zgłaszania informacji o wydanych świadectwach kwalifikacji zawodowej
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Rolnictwa i Transportu

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-11-85
fax: (+48) 42 664-11-44
Telefon:

(+48) 42 664 11 59

Osoba prowadząca sprawę:

Halina Gajewicz, pok. 407

Podstawa prawna:

Art. 39g ust. 10 pkt 1 i 39c ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.)

  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane