Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Wydawanie zezwoleń na prowadzenie ośrodków szkolenia oraz nadzór i kontrola nad ich funkcjonowaniem
Wymagane dokumenty:

Przedsiębiorca składa:

 • wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia,
 • program szkolenia wraz z planem wykonania szkolenia oraz metodami nauczania,
 • kopię dokumentów potwierdzających kwalifikację i wiedzę instruktorów oraz wykładowców,
 • kopie dokumentów zawierających informacje o : warunkach lokalowych, wyposażeniu dydaktycznym, miejscu do prowadzenia zajęć praktycznych i posiadanych pojazdach lub dokumentów dotyczących symulatora wraz z kopią certyfikatu,
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności przedsiębiorcy, który nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów.
Termin załatwienia sprawy:7 dni od złożenia wniosku
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Rolnictwa i Transportu

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-11-85
fax: (+48) 42 664-11-44
Miejsce składania wniosku:Wnioski można składać w sekretariacie Wydziału Infrastruktury pokój 405 lub przesłać na adres:
Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Oddział Komunikacji
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
Osoba prowadząca sprawę:

Pracownicy Oddziału Komunikacji

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

Podstawa prawna:

Art. 39 g ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r.o transporcie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1907 j.t z późn. zm.)  w związku z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2017 r. poz. 151 t.j.),

 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane