Koordynator do spraw dostępności w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi.

Małgorzata Kołodziejczyk - starszy specjalista Wydziału Zdrowia, Rodziny i PolitykiSpołecznejw Oddziale Wsparcia i Integracji w Łódzki Urzędzie Wojewódzkim.


Kontakt:

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznejw Oddziale Wsparcia i Integracji w Łódzki Urzędzie Wojewódzkim ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź

tel: +48 42 664- 20-31
e-mail: malgorzata.kolodziejczyk@lodz.uw.gov.pl


Do zadań koordynatora należy w szczególności:

 1. wykonanie inwentaryzacji obiektów budowlanych oraz określenie minimalnych wymagań obiektów w zakresie zapewnienia ich dostępności;
 2. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami;
 3. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz współpraca z Zespołem do Spraw Dostępności w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, zwanym dalej ,,Zespołem”, w zakresie realizacji tych zadań zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 pkt. 2 i 3 ustawy;
 4. monitorowanie działalności Wojewody Łódzkiego w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi;
 5. prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności;
 6. przedstawianie Wojewodzie Łódzkiemu bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.
   
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane