Lista organizacji pozarządowych, uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa łódzkiego

Lp. Nazwa Organizacji Pozarządowej Wpis na listę w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej Wpis na listę w zakresie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Wpis na listę w zakresie prowadzenia nieodpłatnej mediacji Decyzja Wojewody Łódzkiego o wpisie na listę z dnia
Decyzja Wojewody Łódzkiego o wykreśleniu z listy
w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
w zakresie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
w zakresie prowadzenia nieodpłatnej mediacji
1
Fundacja Togatus Pro Bono

siedziba:
ul. Warmińska 7/1
10-544 Olsztyn
TAK TAK
NIE

29 sierpień 2019 - NPP
4 października 2019 r. - NPO

     
2
Fundacja Gołębie Serce

siedziba:
ul. Litewska 33b
35-302 Rzeszów
TAK TAK NIE 30 sierpienia 2019 r.
TAK
11 grudnia 2020 r.
TAK
11 grudnia
2020 r.
 
3
Fundacja Młodzi Ludziom

siedziba:
Borysław 49
96-130 Głuchów
TAK TAK TAK
12 wrzesienia 2019 r. - NPP

27 wrzesień 2019 r. - NPO

30 październik 2019 r. - NM
     
4 Fundacja European Concept
Consulting Foundation

siedziba:
ul. Rojna 103
91-134 Łódź
TAK TAK TAK 19 wrzesienia 2019 r.      
5
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju regionu piotrkowskiego EUROAKTYWNI
 
siedziba:
ul. Kościuszki 6
97-340 Rozprza
TAK TAK
TAK 27 wrzesienia 2019 r.
     
6

Fundacja Studencka „Młodzi- Młodym”

siedziba:
ul. Bór 116
42-202Częstochowa

TAK TAK TAK 27 wrzesienia 2019 r.      
7 Fundacja „Obudźmy Nadzieje”

siedziba:
ul. Solidarności 2a
96 – 200 Rawa Mazowiecka
TAK TAK NIE 16 października 2019 r.      
8

Fundacja „Życie jest darem”

siedziba:
ul. Ruch Oporu 13 63-600 Kępno

TAK NIE NIE 21 października 2019 r.      
9

Fundacja Celeste

siedziba:
pl.Wolności 8
lok. 1U
91-415 Łódź

TAK NIE NIE 21 października 2019 r.      
10

Caritas Diecezji Łowickiej

siedziba:
ul. Stary Rynek 20, 99-400 Łowicz

TAK TAK TAK 21 października 2019 r.      
11

Stowarzyszenia na rzecz poradnictwa obywatelskiego „DOGMA”

siedziba:
ul. Raciborska 48/2
40-074 Katowice

TAK NIE TAK

31 października 2019 r. - NPP

15 listopada 2019 r. - NM
 

     
12

Stowarzyszenie Sursum Corda

siedziba:
ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz

TAK TAK TAK 31 października 2019 r.      
13

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska”

siedziba:
ul. Batorego 64 H
96-100 Skierniewice

NIE TAK NIE 31 października 2019 r.      
14

Fundacja Kamelot

siedziba:
ul. Kilińskiego 13/1 90-205 Łódź

NIE TAK NIE 8 listopada 2019 r.      
15

Subvenio Fundacja Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej

siedziba:
ul. Wyższa 34/1
93-266

TAK TAK TAK

12 listopada 2019 r. - NPP

20 listopada 2019 - NPO

12 listopada 2019 r. – NM
 

     
16

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

siedziba:
ul. Piotrkowska 86
90-103 Łódź

TAK NIE NIE 13 listopada 2019 r.      
17

Stowarzyszenie Pactum

siedziba:
ul. Kosynierów 13
74-400 Dębno

TAK NIE TAK

15 listopada 2019 r. - NPP

6 października 2020 r. - NM

     
18

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”

siedziba:
ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73, 90-558 Łódź

TAK NIE NIE 3 grudnia 2019 r.      
19

Fundacja IBUK.ORG.PL

siedziba:
ul. Strzelecka 7b, 80-803 Gdańsk

TAK TAK NIE 15 listopada 2019 r.      
20

Fundacja Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA

siedziba:
ul. Sienna 45/5
00-121 Warszawa

TAK TAK TAK 25 czerwca 2020 r.      
21 Fundacja „Instytut Spraw Publicznych”

siedziba:
ul. Zegara Słonecznego 2/1
26-600 Radom

 
TAK TAK TAK 27 lipca
2020 r.
     
22 Fundacja Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono

siedziba:
ul. Legionów 10/1
22-400 Zamość
TAK TAK NIE 10 sierpienia 2020 r.      
23 Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”

siedziba:
ul. J. Hanowskiego 9/42
10-687 Olsztyn
TAK TAK TAK 17 września 2020 r.      
24 Fundacja WIOSNA DLA NAS

siedziba:
ul. Sambora 45
81-235 Gdynia
TAK TAK NIE 17 września 2020 r.      
25 Fundacja „Prawnik Domowy”

siedziba:
ul. Polków-Sagały 96,
07-110 Grębków
TAK TAK NIE 18 października 2020 r.      
26 Fundacja Inter Vivos

siedziba:
ul. Kłobucka 8C/126,
02-699 Warszawa
TAK TAK TAK 18 października 2020 r.      
27 Fundacja Prosperity

siedziba:
ul. Brezy 2,
42-215 Częstochowa
TAK TAK TAK 22 października 2020 r.      
28 Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych

siedziba:
ul. Młynarska 15,
22-200 Włodawa
TAK NIE NIE 22 października 2020 r.      
29 Fundacja Instytut Zmian

siedziba:
ul. Kopernika 5 lok. LU8,
00-367 Warszawa
TAK TAK NIE 27 października 2020 r.      
30 Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”

siedziba:
ul. Stefana Batorego 8,
56-200 Góra
TAK TAK NIE 17 listopada 2020 r.      
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane