II Wicewojewoda Łódzki

Rzecznik prasowy Wojewody
II Wicewojewoda Łódzki

Krzysztof Ciecióra
tel.: (+48) 42 664–10-62
fax: (+48) 42 664-10-60
adres: ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
pokój: bud. A, parter, pok. 015
Krzysztof Ciecióra (ur. 1989 r.) – mieszkaniec Radomska, absolwent studiów Master of Business Administration  z EY Academy, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Historyczno – Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Był doradcą Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina.

W latach 2015-2016 sprawował funkcję pełnomocnika prezydenta miasta Opola ds. współpracy ze środowiskiem akademickim. Pomiędzy 2016 a 2018 rokiem w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim pełnił funkcje: zastępcy dyrektora Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości, pełnomocnika wojewody ds. biznesu i przedsiębiorczości, jak również przewodniczył wojewódzkiemu zespołowi ds. cudzoziemców w wojewódzkie opolskim.

Działał także jako Instruktor w Związku Harcerstwa Polskiego w Radomsku.

Żonaty, współprowadzi rodzinne gospodarstwo rolne.
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane