XVI edycja - 2019

Nagroda Gospodarcza Wojewody

 

Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego 2019

Wojewoda Łódzki po raz szesnasty organizuje Konkurs „Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego”.

Konkurs organizowany jest od 2004 roku. Nagroda ma charakter honorowy, a konkurs cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i wysokim prestiżem wśród przedsiębiorców regionu łódzkiego.

NGWŁ sprzyja promocji laureatów, daje im możliwość prezentacji działań oraz popularyzuje wypracowane w regionie łódzkim drogi osiągania sukcesów gospodarczych na rynku polskim i rynkach zagranicznych. Stanowi wyróżnienie i podziękowanie dla przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych i wynalazców, osiągających najlepsze efekty ekonomiczne oraz cieszących się uznaniem w województwie, kraju i za granicą. Premiowane są podmioty budujące pozytywny wizerunek regionu. Istotnym kryterium jest, aby wnosiły one znaczący i trwały wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarczy województwa.

W roku 2019 Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego zostanie przyznana w następujących kategoriach:

 • “Ład organizacyjny społeczna odpowiedzialność biznesu”
 • “Mikro i małe przedsiębiorstwo”
 • “Gospodarstwo rolne”
 • “Innowacyjność”

Nagroda Gospodarcza 2019 - XVI edycja

 • Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 lipca 2019 r. (poniedziałek) w formie elektronicznej na adres: ngwl@lodz.uw.gov.pl
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane