Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych w 2019 r.

Uwarunkowania prawno-organizacyjne

 1. Procedura postępowania związana z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, umożliwiająca poszkodowanym korzystanie z pomocy łagodzącej skutki klęsk żywiołowych Procedura postępowania związana z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, umożliwiająca poszkodowanym korzystanie z pomocy łagodzącej skutki klęsk żywiołowych (275.61 KB)
 2. Podstawa prawna do przeprowadzenia Procedury postępowania związanej z szacowaniem szkód… Podstawa prawna do przeprowadzenia Procedury postępowania związanej z szacowaniem szkód… (201.87 KB)

Wzory dokumentów wszczynających procedurę szacowania szkód /dla gmin i rolników/

 1. Powiadomienie ŁUW w Łodzi o zamiarze wszczęcia procedury postępowania związanej z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych Powiadomienie ŁUW w Łodzi o zamiarze wszczęcia procedury postępowania związanej z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych (324.87 KB)
 2.  Przykład zarządzenia wójta w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych  Przykład zarządzenia wójta w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych (285.7 KB)
 3. Wniosek rolnika o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym Wniosek rolnika o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym (277.79 KB)
 4. Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach (340.19 KB)
 5. Oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach Oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach (291.51 KB)
 6. Oświadczenie nr 3 o produkcji rybackiej towarowej Oświadczenie nr 3 o produkcji rybackiej towarowej (287.01 KB)
 7. Oświadczenie nr 4a o poniesionych szkodach w środkach trwałych innych niż uprawy trwałe Oświadczenie nr 4a o poniesionych szkodach w środkach trwałych innych niż uprawy trwałe (285.35 KB)
 8. Oświadczenie nr 4b o poniesionych szkodach w uprawach trwałych Oświadczenie nr 4b o poniesionych szkodach w uprawach trwałych (273.79 KB)

Wzory protokołów szkód gospodarstw z załącznikami

 1. Wzór protokołu szacowania szkód w gospodarstwie rolnym z danymi do stosowania w 2019 r. wraz z załącznikami oraz Wytyczne dla komisji szacujących szkody
 2. Protokół częściowy – uproszczony z oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym /przeznaczony wyłącznie dla potrzeb oszacowania szkód gospodarstw posiadających część gruntów na terenie gmin znajdujących się poza siedzibą gospodarstwa, tylko i wyłącznie na obszarze woj. łódzkiego/ Protokół częściowy – uproszczony z oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym /przeznaczony wyłącznie dla potrzeb oszacowania szkód gospodarstw posiadających część gruntów na terenie gmin znajdujących się poza siedzibą gospodarstwa, tylko i wyłącznie na obszarze woj. łódzkiego/ (38.5 KB)

Wzory zbiorczych protokołów szkód gminy

Wzory dokumentów przekazujących protokoły szkód po weryfikacji przez ŁUW w Łodzi oraz potwierdzenie szkód na protokole

 1. Pokwitowanie przekazania gminnej komisji protokołów oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych po przeprowadzonej weryfikacji przez ŁUW w Łodzi Pokwitowanie przekazania gminnej komisji protokołów oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych po przeprowadzonej weryfikacji przez ŁUW w Łodzi (197.18 KB)
 2. Wykaz rolników zwracających się za pośrednictwem gmin do Wojewody Łódzkiego o potwierdzenie na protokole wystąpienia szkód. Wykaz rolników zwracających się za pośrednictwem gmin do Wojewody Łódzkiego o potwierdzenie na protokole wystąpienia szkód. (35 KB)
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane