Fundusz Dróg Samorządowych na lata 2019-2028

Ogłoszenie
Wojewody Łódzkiego


z dnia 10.03.2021 r. o naborze wniosków o dofinansowanie  zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa
ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w województwie łódzkim na rok 2021.


Na podstawie art. 21 ust. 1a i 3 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1430 ze zm.) ogłaszam nabór wniosków o dofinansowanie

zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w województwie łódzkimna rok 2021.

Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych w ramach naboru 27 770 183, 15zł w tym na:

 1. Zadania powiatowe –    8 331 054,95  zł
 2. Zadania gminne –  19 439 128,20 zł

*****

Lista punktów potwierdzania profilu zaufanego
Punkt potwierdzania Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego mieści się przy ul. Piotrkowskiej 103 w Łodzi.

 Instrukcje przekazywania dokumentów na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP: znajdują się na stronie

Zapraszam wszystkie samorządy z terenu województwa łódzkiego do indywidualnego kontaktu z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim w Łodzi.

 • Maria Tałajko – Kierownik Oddziału Inwestycji - (42) 664 15 24,
   
 • Pracownicy Wydziału Rolnictwa i Transportu, Oddział Inwestycji

  tel. (42) 664 11 59, Marcin Bucewka,
  tel. (42) 664 11 97, Paulina Ceglarek,
  tel. (42) 664 12 13, Justyna Kwiatkowska, Justyna Sikorska, Adam Lesiak, Iwona Ciepłuch,
   
 • Sekretariat Wydziału (42) 664 11 85
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane