Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020

Nabór w ramach Programu
"Razem bezpieczniej 2020"
– bezpieczne przejścia dla pieszych


Rozpoczął się nabór wniosków w ramach realizacji czwartej edycji „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020”.

Celem głównym Programu jest Wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Rezerwa w wysokości 6.000.000 zł (w skali całego kraju) zostanie rozdysponowana na realizację konkretnych projektów przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe na terenie województw.

Z uwagi na założenia dotyczące poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach wyrażone w exposé Prezesa Rady Ministrów, Pana Mateusza Morawieckiego, tegoroczna rezerwa zostanie w całości rozdysponowana na realizację projektów w celu szczegółowym nr 2 Programu „Bezpieczne przejścia dla pieszych”.

Każde województwo przekazuje do MSWiA maksimum 20 projektów, których realizacja w 2020 roku efektywnie wesprze działania administracji rządowej w ramach Programu. Maksymalna kwota dofinansowania na 1 projekt wynosi 100.000 zł.

Pełna treść programu znajduje się na stronie internetowej http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl. Wnioski o dofinansowanie projektów powinny być opracowane według obowiązujących wzorów, których formularze oraz instrukcja wypełnienia zamieszczono również na stronie internetowej Programu „Razem bezpieczniej” w zakładce Procedury.

Propozycje projektów należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego br. na adres Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej) na adres e-mail: izabela.sabiniewicz@lodz.uw.gov.pl.

Szczegółowych informacji udziela Pani Izabela Sabiniewicz, starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (tel. 42 664 14 40).


Dołącz do nas w tworzeniu bezpiecznych
przejść dla pieszych!  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane