Administracja dla cudzoziemca – szybciej i sprawniej

 
 
 
„Administracja dla cudzoziemca – szybciej i sprawniej”
Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji
oraz Budżetu Państwa

 

Całkowita wartość projektu: 1 332 780,00 PLN
Kwota dofinansowania z FAMI: 999 585,00 PLN
Beneficjent: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

W ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014-2020 w  Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, realizowany jest projekt pn. " Administracja dla cudzoziemca – szybciej i sprawniej ".
Projekt został zakwalifikowany do realizacji w wysokości 1 332 780,00 PLN. Wnioskowane przez Wojewodę Łódzkiego wsparcie ze środków FAMI wyniesie 999 585,00 PLN, poziom dofinansowania – 75 proc. Realizację zaplanowano w okresie: 1.11.2017 r. – 31.10.2019 r.

Celem nadrzędnym projektu jest upowszechnienie i podwyższenie jakości usług świadczonych na rzecz cudzoziemców z obszaru państw trzecich.

Projekt obejmuje utworzenie: infolinii i call center, generatora wniosków, a także szkolenia dla pracowników oraz informację i promocję skierowaną do Cudzoziemców z obszaru państw trzecich.

W ramach projektu zostanie utworzona infolinia dla cudzoziemców. Informacje dotyczące procedury legalizacji pobytu w trzech językach: polskim, angielskim i ukraińskim zostaną udostępnione cudzoziemcom telefonicznie pod wskazanym numerem. Cudzoziemiec, który nie będzie usatysfakcjonowany przekazanymi nagraniem informacjami, będzie mógł wybrać opcję bezpośredniego kontaktu z pracownikiem infolinii. W call center zostanie zatrudnionych 5 osób ze znajomością języka polskiego, angielskiego lub ukraińskiego. Pracownicy będą udzielali szczegółowych informacji na temat procedur i przepisów związanych z legalizacją pobytu oraz o etapie weryfikacji i oceny wniosku.

Call center przeznaczone będzie tylko i wyłącznie dla obywateli państw trzecich (OPT).

Ponadto na stronach www urzędu, udostępniony zostanie cudzoziemcom generator wniosków o legalizację pobytu i pracy. Nowoczesna aplikacja umożliwi wypełnienie wniosków on line. Będzie informowała: jak należy poprawnie wypełnić wniosek i jednocześnie monitorowała jakość jego wypełnienia. Powyższe zaskutkuje zwiększeniem liczby poprawnie i czytelnie wypełnionych wniosków o legalizację pobytu i pracy, co w efekcie znacznie skróci czas obsługi klienta, a w konsekwencji oczekiwania na wydanie decyzji.
W celu zwiększenia potencjału kadry profesjonalnie obsługującej cudzoziemca, 54 pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, wypełniających obowiązki związane z obsługą cudzoziemców weźmie udział w szkoleniach: języków obcych, badania autentyczności dokumentów, pracy z klientem z innego kręgu kulturowego, języka migowego. W związku z częstymi zmianami przepisów oraz dużą fluktuacją kadry, zostanie powołany zespół liderów, którzy poprowadzą wewnętrzne szkolenia z zakresu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o cudzoziemcach i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Powyższe działania pozwolą zrealizować założone cele szczegółowe projektu:

 • poprawa standardów obsługi cudzoziemców z państw trzecich poprzez wprowadzenie dedykowanych cudzoziemcom nowoczesnych narzędzi informatycznych, podwyższenie kwalifikacji i umiejętności urzędników oraz skrócenie czasu obsługi klienta,
 • ułatwienie dostępu cudzoziemców z państw trzecich do urzędnika poprzez infolinię i call center, co korzystnie wpłynie na obsługę osób wymagających szczególnego traktowania, takich jak osoby niepełnosprawne, osoby starsze, kobiety ciężarne, osoby samotnie wychowujące małoletnie dzieci itp.,
 • uruchomienie generatora wniosków, który ułatwi prawidłowe wypełnienie (on line) formularzy przez cudzoziemców z państw trzecich, co wpłynie korzystnie na skrócenie czasu bezpośredniej obsługi cudzoziemca z państw trzecich, w szczególności  osób wymagających szczególnego traktowania,
 • upowszechnienie usług związanych z legalną migracją poprzez organizowane: konferencje i Dni Otwarte oraz materiały informacyjne dla cudzoziemców z obszaru państw trzecich.
Kalendarz wydarzeń
Miesiąc:
« marzec »
PWŚCPSN
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane