Łódzkie bez barier dla cudzoziemców

 
 
 
„Łódzkie bez barier dla cudzoziemców”
Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz z budżetu państwa


Całkowita wartość projektu: 1 948 680,00 PLN
Kwota dofinansowania z FAMI: 1 461 510,00 PLN
Beneficjent: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi


W ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014-2020 w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi realizowany jest projekt pn. " Łódzkie bez barier dla cudzoziemców ".

Projekt został zakwalifikowany do realizacji w wysokości 1 948 680,00 PLN. Wnioskowane przez Wojewodę Łódzkiego wsparcie ze środków FAMI wyniesie 1 461 510,00 PLN, poziom dofinansowania – 75 proc. Realizację zaplanowano w okresie: 2.05.2017 r. – 31.12.2018 r.

Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie dostępności instytucjonalnej oraz upowszechnienie usług związanych z legalną migracją cudzoziemców państw trzecich.

Projekt obejmuje: modernizację budynku Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Łodzi przy ul Piotrkowskiej 103.; zakup wyposażenia, zakup info kiosków, działania informacyjne i promocyjne skierowane do Beneficjentów końcowych, zostaną wykonane plakaty i ulotki zawierające informacje niezbędne dla cudzoziemców z państw trzecich.

W pierwszym etapie, na parterze budynku utworzono salę obsługi cudzoziemca z państw trzecich wraz z dedykowanym cudzoziemcom węzłem sanitarnym (pomieszczenie socjalne, toaleta dla niepełnosprawnych, toaleta męska i damska, pokój dla rodzin z dziećmi, Kącik Malucha) oraz punkt ochrony (który stanowi integralną część pomieszczenia do obsługi cudzoziemców z państw trzecich, tym samym zapewnia bezpieczeństwo osób przebywających na dużej sali obsługi klientów), o łącznej powierzchni ok. 156 m2. Przeprowadzona została również modernizacja sieci logicznej i elektrycznej. Ponadto, powstanie jednolity system oznakowania - tzw. „ścieżka obsługi klienta”, który wyodrębni punkt przyjęć osób niepełnosprawnych, rodziców z dziećmi i kobiet w ciąży, studentów oraz pozostałe formy legalizacji pobytu i zezwoleń na pracę.

W drugim etapie, prace remontowe obejmą kolejne 350 m2 powierzchni, na której znajdują się pomieszczenia biurowe wykorzystywane przez pracowników wykonujących zadania z zakresu obsługi cudzoziemców z państw trzecich oraz pomieszczenie przesłuchań cudzoziemców. Modernizacja polegać będzie na zmianie zagospodarowania przestrzeni, malowaniu, wymianie podłóg, założeniu klimatyzacji, wyciszeniu pokoju przesłuchań.

Obok aspektu ściśle budowlanego, projekt zawiera również komponent dostaw niezbędnych do profesjonalnego wyposażenia 9 punktów obsługi oraz punktu informacyjnego w sali obsługi cudzoziemców, pokoju przesłuchań oraz 31 stanowisk pracy przeznaczonych (zgodnie z zakresem czynności) do realizacji zadań związanych z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców pochodzących z obszaru państw trzecich. Zakupione wyposażenie obejmie meble biurowe (biurka, szafy, regały zamykane), telefony i sprzęt informatyczny (komputery, skanery dokumentów, czytniki linii papilarnych, drukarki) – zgodnie z budżetem projektu.

Powyższe działania pozwolą zrealizować załóżone cele szczegółowe projektu:

 • poprawa dostępu cudzoziemców z państw trzecich do urzędnika w punkcie obsługi klienta poprzez zwiększenie przestrzeni przeznaczonej do bezpośredniej obsługi cudzoziemców, stworzenie pojedynczych, oddzielonych
 • od siebie punktów obsługi, które zapewnią każdemu cudzoziemcowi komfort i ochronę danych osobowych, a także odpowiednie oznakowanie, w tym szybkiej ścieżki obsługi studentów,
 • zwiększenie bezpieczeństwa cudzoziemców państw trzecich poprzez prowadzenie obsługi w jednym miejscu na parterze budynku, z którego łatwo przeprowadzić (w razie potrzeby) ewakuację,
 • poprawa standardów obsługi cudzoziemców państw trzecich poprzez unowocześnienie narzędzi informatycznych, którymi posługują się urzędnicy oraz skrócenie czasu obsługi klienta,
 • upowszechnienie usług związanych z legalną migracją poprzez zakup i udostępnienie info kiosków wspomagających proces legalizacji pobytu cudzoziemców państw trzecich,
 • przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez stworzenie specjalnie przystosowanego miejsca obsługi osób na wózkach i toalety oraz do potrzeb rodzin z dziećmi poprzez stworzenie możliwości skorzystania (w czasie oczekiwania na przyjęcie przez urzędnika lub w trakcie obsługi) ze specjalnego pomieszczenia, dostosowanego do przewijania dziecka i karmienia co miedzy innymi korzystnie wpłynie na obsługę osób wymagających szczególnego traktowania, takich jak osoby niepełnosprawne, osoby starsze, kobiety ciężarne, osoby samotnie wychowujące małoletnie dzieci itp.
Kalendarz wydarzeń
Miesiąc:
« marzec »
PWŚCPSN
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane