Naczelny Lekarz Uzdrowiska

Województwo

Naczelny Lekarz „Uzdrowiska Uniejów”
dr n. med. Jolanta Piaskowska

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
tel. 606 205 811.
email: jolantapiaskowska@wp.pl

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane