Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych w 2017 r.

Uwarunkowania prawno-organizacyjne

 1. Raportowanie oszacowanych szkód w gospodarstwach spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w 2017 r. Raportowanie oszacowanych szkód w gospodarstwach spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w 2017 r. (204.74 KB)
 2. Wzór zestawienia oszacowanych szkód z terenu gminy Wzór zestawienia oszacowanych szkód z terenu gminy (40 KB)
   

Wzory dokumentów wszczynających procedurę szacowania szkód /dla gmin i rolników

 1. Powiadomienie ŁUW w Łodzi o zamiarze wszczęcia procedury związanej z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych Powiadomienie ŁUW w Łodzi o zamiarze wszczęcia procedury związanej z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych (322.13 KB)
 2. Przykład zarządzenia wójta w sprawie ustalenia imiennego skład osobowy gminnej komisji Przykład zarządzenia wójta w sprawie ustalenia imiennego skład osobowy gminnej komisji (284.36 KB)
 3. Wniosek rolnika o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym Wniosek rolnika o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym (329.34 KB)
 4. Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach (313.85 KB)
 5. Oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej i poniesionych szkodach Oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej i poniesionych szkodach (287.46 KB)
 6. Oświadczenie nr 3 o produkcji rybackiej towarowej Oświadczenie nr 3 o produkcji rybackiej towarowej (283.41 KB)
 7. Oświadczenie nr 4a o poniesionych szkodach w środkach trwałych innych niż uprawy trwałe Oświadczenie nr 4a o poniesionych szkodach w środkach trwałych innych niż uprawy trwałe (283.89 KB)
 8. Oświadczenie nr 4b o poniesionych szkodach w uprawach trwałych Oświadczenie nr 4b o poniesionych szkodach w uprawach trwałych (272.54 KB)
 9. Przykład wypełnienia Oświadczenia nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach Przykład wypełnienia Oświadczenia nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach (75.2 KB)
 10. Przykład wypełnienia Oświadczenia nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej i poniesionych szkodach. Przykład wypełnienia Oświadczenia nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej i poniesionych szkodach. (47.78 KB)

 

Wzory protokołów szkód gospodarstw z załącznikami

 1. Wytyczne dla komisji szacujących szkody oraz wzory protokołów wraz z załącznikami
 2. Protokół częściowy – uproszczony oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym /dla potrzeb oszacowania szkód na terenie gmin znajdujących się poza siedzibą gospodarstwa

Wzór zbiorczego protokołu szkód gminy

 1. Zbiorczy protokół z oszacowania szkód gospodarstw rolnych w środkach obrotowych: w produkcji roślinnej i zwierzęcej, w środkach trwałych: w uprawach trwałych, zwierzętach stada podstawowego oraz w budynkach i maszynach, sporządzony po wystąpieniu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego Zbiorczy protokół z oszacowania szkód gospodarstw rolnych w środkach obrotowych: w produkcji roślinnej i zwierzęcej, w środkach trwałych: w uprawach trwałych, zwierzętach stada podstawowego oraz w budynkach i maszynach, sporządzony po wystąpieniu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (109 KB)

Wzory dokumentów przekazujących protokoły szkód do weryfikacji i po weryfikacji przez ŁUW w Łodzi oraz potwierdzenie szkód na protokole

 1. Pokwitowanie przyjęcia od gminnej komisji protokołów oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych celem przeprowadzenia weryfikacji przez ŁUW w Łodzi Pokwitowanie przyjęcia od gminnej komisji protokołów oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych celem przeprowadzenia weryfikacji przez ŁUW w Łodzi (194.66 KB)
 2. Pokwitowanie przekazania gminnej komisji protokołów oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych po przeprowadzonej weryfikacji przez ŁUW w Łodzi Pokwitowanie przekazania gminnej komisji protokołów oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych po przeprowadzonej weryfikacji przez ŁUW w Łodzi (197.05 KB)
 3. Wykaz rolników zwracających się za pośrednictwem gmin do Wojewody Łódzkiego o potwierdzenie na protokole wystąpienia szkód. Wykaz rolników zwracających się za pośrednictwem gmin do Wojewody Łódzkiego o potwierdzenie na protokole wystąpienia szkód. (42 KB)
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane