Informacja dotycząca konkursów ogłoszonych przez Ministerstwo Zdrowia

Województwo

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż Ministerstwo Zdrowia jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIŚ) ogłosiło postępowania konkursowe w zakresach:

1. wsparcia infrastruktury ponadregionalnych podmiotów leczniczych w zakresie chorób układu oddechowego, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego
oraz w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci - konkurs wielozakresowy (odrębnie dla regionów słabiej rozwiniętych oraz lepiej rozwiniętych),

2. wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych (odrębnie dla regionów słabiej rozwiniętych oraz lepiej rozwiniętych).

Konkursy wielozakresowe

Zakres wsparcia konkursów wielozakresowych obejmuje oddziały oraz inne jednostki organizacyjne szpitali ponadregionalnych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych dedykowanych chorobom układu oddechowego lub chorobom układu kostno-stawowo-mięśniowego oraz w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci oraz pracownie diagnostyczne oraz inne jednostki zajmujące się diagnostyką współpracujące z oddziałami oraz innymi jednostkami organizacyjnymi szpitali ponadregionalnych, udzielającymi świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych
w ww. zakresach. Termin naboru wniosków o dofinansowanie upływa z dniem 31 marca 2017 r.

Konkursy dotyczące wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych

Zakres wsparcia konkursów dotyczących wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych obejmuje roboty budowlane i doposażenie.Termin naboru wniosków
o dofinansowanie upływa z dniem 31 stycznia 2017 r.

 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami
o postępowaniu konkursowym, które dostępne są na stronie www.zdrowie.gov.pl pod następującymi linkami:

http://zdrowie.gov.pl/poiis/nabor-103-infrastruktura_ponadregionalnych.html

http://zdrowie.gov.pl/poiis/nabor-104-infrastruktura_ponadregionalnych.html

http://zdrowie.gov.pl/poiis/nabor-105-wsparcie_istniejacych_szpitalnych.html

http://zdrowie.gov.pl/poiis/nabor-106-wsparcie_istniejacych_szpitalnych.html

  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane