Konkurs na realizatorów programu polityki zdrowotnej

Województwo

W dniu 14 listopada 2016 r. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs na realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. Ogólnopolski program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi.

Przedmiotowy konkurs jest pierwszym z serii programów profilaktycznych,
które zostaną uruchomione w najbliższych miesiącach. Ich celem jest poprawa wykrywalności chorób będących istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej z przyczyn zdrowotnych. Przeciwdziałanie i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych jest priorytetem Ministerstwa Zdrowia. Na konkurs zaplanowano 15 min PLN, przy czym wartość pojedynczego projektu nie może być wyższa niż 2,5 min PLN.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie projektu są:

 1. uczelnie medyczne działające w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
 2. medyczne instytuty badawcze działające w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,
 3. szpitale kliniczne lub podmioty lecznicze posiadające umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: onkologiczne leczenie skojarzeniowe (tzn. udziela świadczeń łącznie w zakresie chemioterapii, chirurgii onkologicznej oraz radioterapii).

W ramach projektu możliwe będzie finansowanie m.in. działań związanych z edukacją zdrowotną, promocją zdrowego stylu życia, udzielaniem świadczeń zdrowotnych przewidzianych w ramach wdrażania Ogólnopolskiego program profilaktyki pierwotnej
i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi
, zakupem sprzętu medycznego umożliwiającego realizację świadczeń zdrowotnych w ramach profilaktyki wtórnej.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o konkursie, które można uzyskać w Departamencie Funduszy Europejskich i e-Zdrowia MZ wysyłając pytanie na adres mailowy: nowotwory.gs@mz.gov.pl lub telefonicznie pod nr: 22 53 00 265 oraz 22 53 00 251.

 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane