Priorytety dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej dla województwa łódzkiego na okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.

Województwo
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane