XIII edycja - 2016

Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego 2016

Wojewoda Łódzki po raz trzynasty organizuje Konkurs „Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego”.

Konkurs organizowany jest od 2004 roku. Nagroda ma charakter honorowy, a konkurs cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i wysokim prestiżem wśród przedsiębiorców regionu łódzkiego.

NGWŁ sprzyja promocji laureatów, daje im możliwość prezentacji działań oraz popularyzuje wypracowane w regionie łódzkim drogi osiągania sukcesów gospodarczych na rynku polskim i rynkach zagranicznych. Stanowi wyróżnienie i podziękowanie dla przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych i wynalazców, osiągających najlepsze efekty ekonomiczne oraz cieszących się uznaniem w województwie, kraju i za granicą. Premiowane są podmioty budujące pozytywny wizerunek regionu. Istotnym kryterium jest, aby wnosiły one znaczący i trwały wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarczy województwa.
 
 
W roku 2016 Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego zostanie przyznana w następujących kategoriach:
 • “Ład korporacyjny i społeczna odpowiedzialność biznesu”
 • “Mikro i Małe Przedsiębiorstwo”
 • “Rodzinne Gospodarstwo Rolne”
 • “Innowacyjność”
 • “Zielona Gospodarka”
Nagroda Gospodarcza 2016 - XIII edycja

Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 lipca 2016 r. (piątek)
 
Sekretariat Konkursu:
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
tel.: (42) 664 15 00, 664 10 94, 664 12 52
faks: (42) 664 10 88
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane