Działalność uchwałodawcza organów jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego

Szanowni Państwo!

Zapraszam do korzystania i współredagowania zakładki pn. ‘’Działalność uchwałodawcza organów jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego”.

Zakładka powstała z myślą o podjęciu wspólnych działań Urzędu Wojewódzkiego oraz administracji samorządowej, mających na celu weryfikację i poprawę jakości działalności administracji publicznej w zakresie stanowienia prawa lokalnego.

To odpowiedź na zgłaszane od ponad 20 lat postulaty samorządowców dotyczące ujednolicenia orzecznictwa organu nadzoru, jakim jest Wojewoda Łódzki, w zakresie podejmowanych działań i rozstrzygnięć nadzorczych.

Docelowo znajdziecie tu Państwo:

 1. przykłady rekomendowanych uchwał organów uchwałodawczych j.s.t. (w przyszłości również organów wykonawczych);
 2. przepisy prawa dotyczące zasad redagowania i ogłaszania aktów prawa miejscowego.
 3. orzecznictwo organu nadzoru;
 4. wykaz przedmiotowy aktów prawa miejscowego (uchwał) podlegających ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa łódzkiego;
 5. instrukcję dotyczącą konstruowania aktów prawa miejscowego.

Charakter zakładki pozwoli na ciągłą jej rozbudowę, uzupełnianie, a także dzięki Waszej pomocy dokonywanie korekt i ulepszeń.

Ireneusz Krześnicki
Dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
 

Zapraszamy do redagowania, wskazywania błędów i zgłaszania własnych (autorskich) propozycji (np. projektów uchwał), które udostępnione jako dobre praktyki będą mogły być wykorzystywane przez innych.
Zapraszamy do współpracy!
 

Wnioski, uwagi, komentarze prosimy kierować na adres:

justyna.szymanska@lodz.uw.gov.pl
Justyna Szymańska starszy specjalista tel. (42) 664-10-63
 
 
*****
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane