Prawo

Do zakresu działań Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli należą w szczególności: sprawy z zakresu obsługi prawnej wojewody i urzędu, organizacja urzędu, prowadzenie spraw pracowniczych pracowników urzędu i kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego, sprawy skarg i kontroli.   Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego jest publikatorem o zasięgu wojewódzkim wydawanym przez Wojewodę Łódzkiego. Ogłaszane są w nim akty prawa miejscowego wojewody, organów jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, sejmiku województwa łódzkiego), organów administracji niezespolonej oraz niektóre akty prawne, informacje, komunikaty...
więcej »

więcej »

więcej »
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane