GospodarkaWojewoda Łódzki oraz Marszałek Województwa Łódzkiego po raz trzeci wspólnie organizują Konkurs „Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego 2016”. Konkurs organizowany jest od 2004 roku. Od roku 2010 jej fundatorami są jednocześnie Wojewoda Łódzki i Marszałek Województwa Łódzkiego.

więcej »W związku z wystąpieniem Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie w sprawie możliwości udzielenia poszkodowanym w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – powódź – nieodpłatnej pomocy, prosimy zainteresowanych o bezpośredni kontakt z instytucjami podanymi w niniejszym wystąpieniu.

więcej »Podstawa prawna: Art. 105 ust. 2 pkt. 5 oraz art. 115 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. "Prawo o ruchu drogowym", Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.

więcej »

 

  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane