Struktura organizacyjna urzędu

Oddział ratownictwa medycznego
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-20-25
fax: (+48) 42 664-14-43
Pracownicy: znajdź pracownika

Kierownik
Marzena Wochna
tel.: (+48) 42 664 20-25
Zadania:

Do zakresu działania oddziału należy:

 • planowanie, organizowanie i koordynowanie Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,
 • opracowywanie projektu i aktualizacja wojewódzkiego planu działania Systemu,
 • opracowywanie projektu założeń dotyczących finansowania zespołów ratownictwa medycznego,
 • współpraca z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi, Pełnomocnikiem Wojewody do Spraw Ratownictwa Medycznego i konsultantem wojewódzkim w dziedzinie medycyny ratunkowej oraz Wojewódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego – Centrum Powiadamiania Ratunkowego,
 • prowadzenie nadzoru nad Systemem oraz prowadzenie ewidencji jednostek Systemu i rejestru jednostek współpracujących z Systemem,
 • prowadzenie postępowań w sprawie zatwierdzania programów kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 • określanie sposobu koordynowania jednostek Systemu (procedury) w sytuacjach wymagających użycia większej liczby jednostek Systemu oraz jednostek spoza obszaru działania jednego dysponenta jednostki,
 • opracowywanie projektu i aktualizacja wojewódzkiego planu dystrybucji tabletek jodku potasu w przypadku zdarzeń radiacyjnych na terenie województwa łódzkiego,
 • wyznaczanie podmiotów leczniczych zobowiązanych do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności,
 • przygotowywanie projektów decyzji o czasowym, całkowitym lub częściowym zaprzestaniu działalności podmiotów leczniczych,
 • nadzór merytoryczny nad pracą lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego,
 • przygotowywanie opinii do ustalenia przez zarządzającego lotniskiem sposobu i zakresu zabezpieczenia medycznego dla potrzeb planu działania w sytuacjach zagrożenia,
 • zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiego Zespołu ds. Ratownictwa Medycznego, w tym dokumentowanie jego prac.
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane