Struktura organizacyjna urzędu

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-14-09, 42 664-14-10, 42 750-44-05
fax: (+48) 42 664-14-01, 42 664-14-08
Pracownicy: znajdź pracownika

Całodobowy telefon informacyjno-koordynacyjny - 987

Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego
tel.:  (+48) 42 664-14-49, 42 664-14-50
fax: (+48) 42 664-14-45
e-mail: 05-wkrm@lodz.uw.gov.pl

Zadania:

W strukturze oddziału zarządzania kryzysowego funkcjonuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, do którego należą w szczególności następujące obowiązki:

 • pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
 • współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej oraz z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne, a także z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
 • nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
 • dokumentowanie działań podejmowanych przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 • realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,
 • zapewnienie obsługi systemu wideokonferencji i systemu niejawnej poczty internetowej OPAL,
 • zapewnienie całodobowej realizacji zadań przez lekarza koordynatora ratownictwa medycznego.
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane