Struktura organizacyjna urzędu

Oddział do spraw dróg publicznych
ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź
tel.: (+48) 42 664-18-01, 42 664-18-03
fax: (+48) 42 664-18-04
Pracownicy: znajdź pracownika

Kierownik
Mariola Jagiełło-Rosińska
tel.: (+48) 42 664-18-01
pokój: 213
Zadania:

Do zakresu działania oddziału należy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie ustalania odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa albo Województwo Łódzkie nieruchomości objętych decyzją lokalizacyjną albo zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wywłaszczenia i nabycia z mocy prawa przez Skarg Państwa nieruchomości przeznaczonych na pasy drogowe autostrad i dróg krajowych oraz ustalenia odszkodowania z tego tytułu,
 • prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości przeznaczonych na pasy drogowe autostrad i dróg krajowych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie oddawania z mocy prawa na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – w trwały zarząd nieruchomości, nabytych na rzecz Skarbu Państwa,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wywłaszczenia i nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomości przeznaczonych na pasy gruntu pod linię kolejową oraz ustalenie odszkodowania z tego tytułu,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oraz ustalenia odszkodowania z tego tytułu w I instancji,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie w I instancji decyzji ustalających odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod inwestycje w zakresie lotnisk użytku publicznego,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie w I instancji decyzji ustalających odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod inwestycje w zakresie budowli przeciwpowodziowych.
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane