Struktura organizacyjna urzędu

Oddział nabywania mienia przez jednostki samorządu terytorialnego
ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź
tel.: (+48) 42 664-18-08, 42 664-18-03
fax: (+48) 42 664-18-04
Pracownicy: znajdź pracownika

Kierownik
Marcin Niewiadomski
tel.: (+48) 42 664-18-08
pokój: 203a
Zadania:

Do zakresu działania oddziału należy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie nabywania własności mienia ogólnonarodowego (państwowego) przez gminy,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie nabywania przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego mienia Skarbu Państwa:
  • będącego we władaniu instytucji i państwowych jednostek organizacyjnych przejmowanych z dniem 1 stycznia 1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego,
  • służącego wykonywaniu zadań tych jednostek,
  • będącego nieruchomościami rolnymi nieprzekazanymi do Zasobu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa do 30 czerwca 2000 r.,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie nabywania przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne.
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane