Struktura organizacyjna urzędu

Oddział integracji europejskiej i wspierania przedsiębiorczości
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-12-52
fax: (+48) 42 664-10-81
Pracownicy: znajdź pracownika

Zadania:

Do zakresu działania oddziału należy:

 • koordynowanie i wykonywanie zadań wynikających ze współpracy Wojewody z państwami Unii Europejskiej oraz stowarzyszonymi z UE, w tym obsługa merytoryczna i organizacyjna wizyt gości Wojewody i Urzędu z krajów UE oraz stowarzyszonych z UE, wyjazdów Wojewody i przedstawicieli Urzędu do krajów UE oraz stowarzyszonych z UE,
 • realizacja pozostałych spraw z zakresu integracji europejskiej między innymi:  organizacja konferencji, seminariów oraz zadań zleconych przez rząd w zakresie współpracy z krajami UE oraz stowarzyszonymi z UE,
 • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi w obszarze kontaktów zagranicznych z krajami UE oraz stowarzyszonymi z UE,
 • organizacja konkursu Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego,
 • organizacja szkoleń dla kadry kierowniczej oraz pracowników Urzędu w zakresie integracji europejskiej,
 • prowadzenie księgozbioru o tematyce integracji europejskiej,
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane