Struktura organizacyjna urzędu

Oddział - Archiwum Zakładowe Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź
tel.: (+48) 42 664-21-03, 42 664-21-08, 42 664-21-14
fax: (+48) 42 664-21-04
Pracownicy: znajdź pracownika

Zadania:

Do zakresu działania oddziału należy:

 • prowadzenie Archiwum Zakładowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi ze Składnicą Akt w Piotrkowie Trybunalskim oraz archiwum dla zlikwidowanych zakładów pracy, dla których Wojewoda był organem założycielskim,
 • przyjmowanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej z komórek organizacyjnych Urzędu,
 • przechowywanie zasobów archiwalnych,
 • udostępnianie dokumentów oraz wydawanie odpisów, wyciągów i reprodukcji przechowywanych dokumentów,
 • weryfikowanie, klasyfikowanie oraz przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego oraz likwidowanie dokumentacji niearchiwalnej.

Wszystkie zgłoszenia prosimy kierować na adres:
ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź,
lub na adres e-mail: archiwum@lodz.uw.gov.pl
lub fax (+48) 42 664-21-04

 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane