Struktura organizacyjna urzędu

Samodzielne stanowiska do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz spraw przeciwpożarowych
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
pok.: 155
tel.: (+48) 42 664-11-49, (+48) 42 664-15-67
Pracownicy: znajdź pracownika

Zadania:

Do zakresu działania oddziału należy:

 • prowadzenie szkolenia wstępnego – ogólnego dla nowo zatrudnionych pracowników, stażystów i praktykantów,
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy w Urzędzie, w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie lub przez niego nadzorowanych oraz w przedsiębiorstwach, dla których Wojewoda jest organem założycielskim,
 • organizowanie szkoleń okresowych dla pracowników Urzędu,
 • prowadzenie spraw z zakresu profilaktycznych, okresowych badań lekarskich pracowników,
 • prowadzenie postępowań w zakresie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy, a także sporządzanie dokumentacji z wypadków w drodze do pracy i z pracy pracowników urzędu,
 • prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Urzędzie.
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane