Struktura organizacyjna urzędu

Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-10-90, 42 664-16-21
fax: (+48) 42 664-10-88
Pracownicy: znajdź pracownika

Zastępca Dyrektora
Ilona Balcerczyk
tel.: (+48) 42 664-16-22
pokój: 239

Do zakresu działania Wydziału Funduszy Europejskich i Certyfikacji należy:

 • realizacja zadań z zakresu rozwoju regionalnego i inwestycji, integracji europejskiej, instytucji pośredniczącej ZPORR,
 • pełnienie funkcji instytucji pośredniczącej w certyfikacji prawidłowości poniesienia wydatków w ramach regionalnych programów operacyjnych i odpowiedzialność za realizację zadań związanych z certyfikacją.
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane