Struktura organizacyjna urzędu

Oddział informatyzacji i monitoringu
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-11-07
Pracownicy: znajdź pracownika

Kierownik
Jakub Zalewski
tel.: (+48) 42 664-16-94
pokój: 401
Zadania:

Do zakresu działania oddziału należy:

 • opracowywanie koncepcji i strategii rozwoju systemów informatycznych Urzędu, dokonywanie okresowych analiz i oceny stanu ich wdrażania i funkcjonowania oraz planowanie i opracowywanie przedsięwzięć informatycznych,
 • udział w planowaniu, opracowywaniu i wdrażaniu Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu,
 • wdrażanie usług systemu ePUAP w Urzedzie,
 • wdrażanie nowoczesnych technik informatycznych, opartych o dokument elektroniczny i sieć Intranetu,
 • opracowywanie i nadzór nad wdrażaniem nowych rozwiązań z zakresu usług sieciowych oraz systemów teleinformatycznych z zachowaniem standardów przyjętych w administracji publicznej,
 • nadzorowanie dostaw sprzętu komputerowego i usług serwisowych realizowanych przez wykonawców zewnętrznych oraz bieżąca obsługa informatyczna,
 • kontrola legalności programów wykorzystywanych w Urzędzie i prowadzenie ewidencji programów informatycznych.
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane