Struktura organizacyjna urzędu

Oddział techniczno-administracyjny
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
pok.: bud. E
tel.: (+48) 42 664-15-19
Pracownicy: znajdź pracownika

Kierownik
Zdzisław Krysiak
tel.: (+48) 42 664-15-19
pokój: E 121
Zadania:

Do zakresu działania oddziału należy:

 • gospodarowanie składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Urzędu,
 • prowadzenie spraw w zakresie inwestycji własnych oraz remontów budowlanych,
 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania i administrowania nie ruchomościami Urzędu,
 • prowadzenie rejestru umów, których płatnikiem jest Urząd,
 • obsługa Społecznej Komisji Socjalnej oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • opracowywanie projektów planów dotyczących wydatków bieżących i inwestycyjnych Urzędu oraz sprawozdań,
 • prowadzenie magazynu, w tym zaopatrzenie Urzędu w niezbędne materiały, a także realizacja zamówień pieczęci urzędowych i prowadzenie ich rejestru,
 • zapewnienie sprawnego i bezpiecznego działania urządzeń, instalacji elektrycznych oraz trwałego wyposażenia budynków, w tym wykonywanie konserwacji i bieżących napraw w tym zakresie,
 • gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania, w tym dystrybucja i rozliczanie druków mandatów karnych,
 • zapewnienie czystości pomieszczeń Urzędu oraz terenów zewnętrznych,
 • realizowanie potrzeb transportowych Urzędu i utrzymanie we właściwym stanie technicznym taboru samochodowego Urzędu,
 • prowadzenie postępowań z zakresu zamówień publicznych udzielanych przez Wojewodę lub Urząd oraz dbałość o właściwe i zgodne z prawem przeprowadzanie przetargów,
 • sporządzanie planu zamówień publicznych Urzędu na podstawie projektów planów zgłaszanych przez wydziały,
 • prowadzenie rejestru umów, których płatnikiem jest Wojewoda, Urząd lub innych zleconych umów.
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane