Struktura organizacyjna urzędu

Oddział organizacyjny
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-16-70
fax: (+48) 42 664-11-60
Pracownicy: znajdź pracownika

Kierownik
Maria Madejska
tel.: (+48) 42 664-16-70
pokój: 135
Zadania:
 • opracowywanie i aktualizowanie Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu,
 • opiniowanie pod względem formalnym projektów aktów prawnych Wojewody i Dyrektora Generalnego określających organizację i zasady funkcjonowania Urzędu,
 • przygotowywanie pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Wojewodę, z wyłączeniem pełnomocnictw procesowych oraz prowadzenie ich rejestru,
 • przygotowywanie pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Dyrektora Generalnego oraz prowadzenie ich rejestru,
 • przygotowywanie dokumentów o ustanowieniu przez Wojewodę pełnomocnika i prowadzenie rejestru pełnomocników,
 • przygotowywanie rozstrzygnięć sporów kompetencyjnych między wydziałami Urzędu
 • opiniowanie pod względem formalnym statutów i regulaminów organizacyjnych jednostek stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji    i straży wojewódzkich,
 • koordynowanie prac dotyczących opiniowania aktów prawa przekazywanych w ramach uzgodnień,
 • prowadzenie rejestru aktów prawnych Wojewody oraz aktów prawnych Dyrektora Generalnego
 • organizowanie, szkoleń, doskonalenia oraz rozwoju zawodowego pracowników, a także organizacja i nadzór nad praktykami studenckimi, uczniowskimi oraz stażami,
 • realizacja programu zarządzania zasobami ludzkimi w Urzędzie oraz opracowywanie procedur z nim związanych,
 • weryfikacja formalna opisów stanowisk pracy członków korpusu służby cywilnej,
 • ewidencjonowanie map procesów,
 • opiniowanie treści pieczęci stosowanych w Urzędzie oraz bezpiecznych podpisów elektronicznych,
 • obsługa Społecznej Komisji Socjalnej oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane