Struktura organizacyjna urzędu

Oddział obsługi prawnej
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-11-04
fax: (+48) 42 664-11-60
Pracownicy: znajdź pracownika

Koordynator
Iwona Skupieńska
tel.: (+48) 42 664-11-04
pokój: 007
Zadania:
 • wykonywanie obsługi prawnej Wojewody i Urzędu,
 • opiniowanie pod względem prawnym, w tym zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, projektów aktów prawnych Wojewody i Dyrektora Generalnego oraz porozumień z udziałem Wojewody i Dyrektora Generalnego,
 • prowadzenie rejestru spraw sądowych z zakresu sądownictwa powszechnego i administracyjnego,
 • przygotowywanie i ewidencjonowanie pełnomocnictw procesowych Wojewody i Dyrektora Generalnego,
 • kierowanie wniosków w sprawach dotyczących depozytów sądowych,
 • opiniowanie pod względem prawnym statutów i regulaminów organizacyjnych jednostek stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane