Struktura organizacyjna urzędu

Oddział nadzoru prawnego i Wojewódzkiego Dziennika Urzędowego
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-11-10, (+48) 42 664-10-63
fax: (+48) 42 664-11-60
Pracownicy: znajdź pracownika

Kierownik
Andrzej Adamczyk
tel.: (+48) 42 664-11-90
pokój: 105
Zadania:
 • ocena legalności uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego, uchwał organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego,
 • prowadzenie nadzoru nad działalnością związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,
 • prowadzenie spraw dotyczących tworzenia związków komunalnych gmin i powiatów,
 • prowadzenie spraw podziału terytorialnego i nazewnictwa miejscowości,
 • prowadzenie spraw związanych z zastosowaniem środków nadzoru personalnego nad jednostkami samorządu terytorialnego oraz wyznaczaniem osób pełniących funkcje organu jednostki samorządu terytorialnego,
 • prowadzenie spraw związanych z wyborami, w tym współpraca z komisarzami wyborczymi,
 • prowadzenie rejestru organów jednostek samorządu terytorialnego,
 • prowadzenie spraw z zakresu egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym przez Zespół ds. Egzekucji Administracyjnej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.
 • redagowanie Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego,
 • skład komputerowy Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego,
 • prowadzenie zbioru wydawanych Dzienników Urzędowych Województwa Łódzkiego
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane